Construction of Intaractive Dark Ride in Śląskie Wesołe Miasteczko in Chorzów | PTM Construction Sp. z o.o.

Construction of Intaractive Dark Ride in Śląskie Wesołe Miasteczko in Chorzów

Construction of Intaractive Dark Ride in Śląskie Wesołe Miasteczko in Chorzów.

Date of execution: 07.03.2017 – 30.03.2018

Investor: Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.; Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów

Principal: Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.; Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów