Reconstruction and extension of the existing Ecolo-Chief… | PTM Construction Sp. z o.o.

Reconstruction and extension of the existing Ecolo-Chief…

Reconstruction and extension of the existing Ecolo-Chief sewage treatment plant along with the demolition of buildings at ul. Wiejska 9 in Świeradów-Zdrój

Date of execution: 14.05.2018 – 28.02.2019

Investor: Gmina Miejska Świeradów Zdrój; ul. 11 Listopada 35

Principal: P.B. Kubik Sp. z o.o. Spółka Komandytowa; ul. Mirosława Dzielskiego 2, Kraków