Reconstruction of the Zwierzyniecka Footbridge in Wrocław. | PTM Construction Sp. z o.o.

Reconstruction of the Zwierzyniecka Footbridge in Wrocław.

Reconstruction of the Zwierzyniecka Footbridge in Wrocław and Construction of the Northern exit from the Zwierzyniecka Footbridge in Wrocław

Date of execution: 26.06.2017 – 30.11.2017

Investor: Gmina Wrocław; Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu; 53-633 Wrocław

Principal: INTOP Warszawa Sp. z o.o.;  ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa