Budowa fundamentów – prowadzenie robót ziemnych, żelbetowych dla atrakcji na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie | PTM Construction Sp. z o.o.

Budowa fundamentów – prowadzenie robót ziemnych, żelbetowych dla atrakcji na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie

Budowa fundamentów – prowadzenie robót ziemnych, żelbetowych dla atrakcji na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie

Data realizacji:  03.11.2016 – 05.06.2017

Inwestor: Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.; Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów

Zleceniodawca: Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.; Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów