Budowa fundamentów żelbetowych na potrzebę pracy przeciągarek torowych w elektrowni Opole | PTM Construction Sp. z o.o.

Budowa fundamentów żelbetowych na potrzebę pracy przeciągarek torowych w elektrowni Opole

Budowa fundamentów żelbetowych na potrzebę pracy przeciągarek torowych w torach 480 i 481 (rejon odpopielania) oraz 261 i 262 (rejon rozładunku wody amoniakalnej) w ramach zadania „Zabudowa urządzeń przetokowych na torach bocznicy kolejowej” w Elektrowni Opole

Data realizacji:  04.07.2016 – 31.05.2017

Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A.; ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

Zleceniodawca: WICHARY Technologies Sp. z o.o.; ul. Centralna 6, 42-625 Pyrzowice