Odbudowa mostu na rzece Stradomka w m. Kamyk w ciągu drogi gminnej nr K580178 Kamyk- za rzekę w km 0+050 drogi-Etap II | PTM Construction Sp. z o.o.

Odbudowa mostu na rzece Stradomka w m. Kamyk w ciągu drogi gminnej nr K580178 Kamyk- za rzekę w km 0+050 drogi-Etap II

Odbudowa mostu na rzece Stradomka w m. Kamyk w ciągu drogi gminnej nr K580178 Kamyk- za rzekę w km 0+050 drogi-Etap II

Data realizacji: 19.08.2019 – 09.12.2019

Inwestor: Gmina Łapanów z siedzibą 32-740 Łapanów 34

Zleceniodawca: MOSTMARPAL Sp. z o.o. ul. Piastowska 53, 34-326 Pietrzykowice