Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na liniii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko | PTM Construction Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na liniii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz wykonanie robót przebudowy przepustów w km 9,440 i w km 11,350 na linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

Data realizacji: 31.03.2016-16.12.2016

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa; Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu

Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa; Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu