Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim | PTM Construction Sp. z o.o.

Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim

Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim
– Kompleksowe wykonanie robót budowlanych na obiektach inżynieryjnych  w km : 1,909; 4,961; 5,298 (wraz z likwidacją istniejącej kładki dla pieszych); 5,840; 6,564; 9,264; 18,289; 18,639; 19,587; 20,298; 21,650

Data realizacji: 07.04.2020 – w toku

Inwestor:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zleceniodawca: ZUE S.A. ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków