Przebudowa Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu… | PTM Construction Sp. z o.o.

Przebudowa Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu…

Przebudowa Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu” oraz „Budowa Północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu”

Data realizacji: 26.06.2017 – 30.11.2017

Inwestor: Gmina Wrocław; Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu; 53-633 Wrocław

Zleceniodawca: INTOP Warszawa Sp. z o.o.;  ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa