Rewitalizacja linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko Biała Lipnik – Wilkowice Bystra | PTM Construction Sp. z o.o.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko Biała Lipnik – Wilkowice Bystra

Wykonanie robót budowlanych w zakresie obiektów inżynieryjnych w ramach zadania: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko Biała Lipnik – Wilkowice Bystra w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała – Zwardoń (granica państwa)”

Data realizacji: 31.07.2017 – 31.10.2018

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe” S.A.; ul. Targowa 74, Warszawa

Zleceniodawca: INTOP Warszawa Sp. z o.o.; ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa