Wykonanie robót branży inżynieryjnej. Most kolejowy na linii kolejowej nr 136 i nr 137 | PTM Construction Sp. z o.o.

Wykonanie robót branży inżynieryjnej. Most kolejowy na linii kolejowej nr 136 i nr 137

Wykonanie robót branży inżynieryjnej. Most kolejowy na linii kolejowej nr 136 i nr 137 (rzeka Kłodnica) – most w torach nr 2 oraz w torze nr 1 „strzeleckim” dla zadania: „Prace na linii kolejowej w Ramach projektu nr E30 Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od KM – 0,206 do KM 37,511 oraz linii nr 132 od KM 94,281 do KM 97,210”

Data realizacji: 28.10.2020 – w toku

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zleceniodawca: PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa