Wykonanie robót budowlanych na LK 117 odcinek Wadowice-Andrychów. | PTM Construction Sp. z o.o.

Wykonanie robót budowlanych na LK 117 odcinek Wadowice-Andrychów.

Wykonanie robót budowlanych na LK 117 odcinek Wadowice-Andrychów. Wybudowanie mijanki w Barwałdzie Średnim w ramach projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odc. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa”(Etap I)

Data realizacji: 20.01.2020- w toku

Inwestor:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zleceniodawca: Skanska S.A. Aleja solidarności 173, 00-877 Warszawa