Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka-Zakopane | PTM Construction Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka-Zakopane

Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka-Zakopane. Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka-Chabówka i nr 99 Chabówka-Zakopane

Data realizacji: 24.07.2018 – w toku
Inwestor:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zleceniodawca: ZUE S.A. ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków