Budowa Intaractive Dark Ride na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie | PTM Construction Sp. z o.o.

Budowa Intaractive Dark Ride na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie

Budowa Intaractive Dark Ride na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie

Data realizacji: 07.03.2017 – 30.03.2018

Inwestor: Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.; Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów

Zleceniodawca: Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.; Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów