Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief w Świeradowie-Zdroju | PTM Construction Sp. z o.o.

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief w Świeradowie-Zdroju

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief wraz z rozbiórką obiektów przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju

Data realizacji: 14.05.2018 – 28.02.2019

Inwestor: Gmina Miejska Świeradów Zdrój; ul. 11 Listopada 35

Zleceniodawca: P.B. Kubik Sp. z o.o. Spółka Komandytowa; ul. Mirosława Dzielskiego 2, Kraków